نیاز به مشاوره دارید؟ 09901855200
ترجمه تخصصی متون سیاسی

ترجمه تخصصی متون سیاسی

در صورتی که ما بخواهیم به صورت دیپلماتیک صحبت کنیم: متون سیاسی برای مترجم یک چالش محسوب می شوند. زیرا ترجمه تخصصی متون سیاسی در مقایسه با ترجمه تخصصی متون سایر رشته ها به دانش عمومی بیشتری نیاز دارد.

ترجمه تخصصی متون سیاسی

ترجمه تخصصی متون سیاسی

هنگام مطالعه ترجمه متون سیاسی، دو موضوع مختلف باید مورد توجه قرار گیرند: ترجمه متون سیاسی و ترجمه به عنوان یک بیانیه سیاسی. در هر دو مورد، معنای صفت “سیاسی” محور آنالیز را شکل می دهدا. در صورتی که یک متن یا یک فعالیت دربرگیرنده قدرت و مقاومت باشد، به احتمال زیاد آن متن سیاسی است. از این رو، متونی که توسط سیاستمداران تولید می شوند و دربرگیرنده نوعی از جنگ قدرت هستند متون سیاسی نامیده می شوند. ترجمه های یک سخنرانی سیاسی، نمایشنامه های بحث انگیز و سرمقاله های روزنامه ها، نمونه های خوبی از متون سیاسی ترجمه شده می باشند. ترجمه همانند یک رفتار سیاسی طیف وسیعی از موارد را شامل می شود، از جمله ترجمه کنشگرانه و ترجمه فمینیستی.

ترجمه تخصصی متون سیاسی

ترجمه تخصصی متون سیاسی

مترجم باید قادر باشد ارجاع ها را به رویدادهای سیاسی درک کند و آنها را معنادار ترجمه کند. او بایستی بداند که کدام کلمات در گزارش این موارد استفاده می شوند. علاوه بر این، مترجم باید به مهارت های دیپلماتیک تسلط داشته باشد تا گرفتار تله های سیاسی نشود.

در عین حال، ساختار متون سیاسی باید روان و دقیق باشد. آنها نباید حاوی جملات مبهم و کم محتوا باشند؛ در عوض، آنها باید استدلال قوی داشته باشند.

در ترجمه سنتر، متون شما به دست مترجمانی ترجمه خواهد رسید که در رشته سیاست تخصص دارند. تمام ترجمه های متون سیاسی توسط یک ویرایشگر مورد بررسی قرار می گیرند. به این ترتیب، دقت محتوا، زبان و سبک تضمین می شود.

ترجمه تخصصی متون انگلیسی و فارسی

ترجمه تخصصی متون انگلیسی و فارسی

برچسب ها:, , , , , , , ,

بازتاب از سایت

دیدگاهتان را بنویسید