نیاز به مشاوره دارید؟ 09901855200

ترجمه مقالات ISI و دانشگاهی

مرکز خدمات ترجمه “ترجمه سنتر” با بهره گیری از نیروی متخصص درصدد است تا خدمات ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات علمی و دانشگاهی را به بهترین نحو برای چاپ شدن در ژورنال های معتبر خارجی ارائه دهد. از آنجایی که ارائه خدمات ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات علمی و دانشگاهی مستلزم دانش تخصصی رشته مربوطه و تجربه کافی است، لذا برای حل این مسئله، ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات علمی و دانشگاهی به افراد متخصص در رشته های مربوطه واگذار می شود. این امر باعث می شود که به مفهوم اصلی متن فارسی در زبان انگلیسی خدشه ای وارد نشود و مفاهیم کاملاً از زبان مبدا به زبان مقصد منتقل شوند.

برای اینکه ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات علمی و دانشگاهی برای مخاطبان انگلیسی زبان قابل فهم باشد، مترجمان این مرکز متن فارسی را به گونه ای به زبان انگلیسی ترجمه می کنند که دارای بالاترین کیفیت جهت چاپ در ژورنال های معتبر خارجی، از جمله ژورنال های ISI، باشد. نرم افزارهای ترجمه به خاطر ماهیت ماشینی شان نمی توانند پیام اصلی متن را به زبان مقصد انتقال دهند. بنابراین، ترجمه های کم کیفیت مقالات فارسی به انگلیسی اغلب مورد پذیرش قرار نمی گیرند یا مخاطبان آنها را به خاطر مشکلات زبان شناختی و عدم ارائه مفهوم مورد نظر طرد می کنند. ترجمه مقالات ISI و متون علمی و دانشگاهی نسبت به ترجمه متون عادی از اهمیت بیشتری برخوردار هستند زیرا مترجم در این متون علاوه بر حصول اطمینان از انتقال صحیح معنا از طریق ساختارهای زبان شناختی، باید قابلیت درک موضوع متن را نیز داشته باشد تا بتواند ترجمه ای را ارائه دهد که مورد پذیرش ژورنال های معتبر خارجی، از جمله ژورنال های ISI، قرار گیرد.

در پایان شایان ذکر است که سایر خدمات مرکز ترجمه “ترجمه سنتر” عبارتند از ترجمه فارسی به انگلیسی، ترجمه انگلیسی به فارسی، ویرایش متون توسط کارشناسان برای ترجمه مقالات ISI و متون علمی و دانشگاهی، ترجمه چکیده پایان نامه ها، ترجمه پایان نامه و ترجمه مقالات علمی.

بازتاب از سایت

دیدگاهتان را بنویسید